Xarxa Oberta de Catalunya

Sobre Xarxa Oberta

Política de Cookies

Xarxa oberta utilitza cookies propies i de tercers per millorar la seva experiència en navegació, així com realitzar tasques d'analítica. Si continúa navegant entenem que accepta la nostra Política de Cookies

POLÍTICA DEPRIVACITAT 

Per mitjà de la següent Políticade Privacitat, l'informem sobre quines dades personals es recullen en utilitzarla nostra pàgina web i com processem, utilitzem i protegim aquestes dades. 


Qui és el responsable del tractamentde les seves dades? 

 Les dades personals que puguinser recollits a través de la pàgina web seran tractats per Xarxa Oberta deComunicació i Tecnologia de Catalunya, S.A.U. (amb domicili social en Passeig de la Zona Franca 105, 08038 Barcelona  i N.I.F. A-65434706 (“XARXAOBERTA”). 
 XARXA OBERTA ha designat unDelegat de Protecció de Dades al qual pot adreçar-se en qualsevol moment per aconsultar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades personalsmitjançant correu electrònic a personaldata@cellnextelecom.com. 

 Com recollim les sevesdades? 

 Generalment, les persones quefacin ús del lloc web el fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcterpersonal. No obstant això, per a accedir a l'Extranet, que ofereix determinatsserveis adreçats als clients de XARXA OBERTA, els usuaris, han de facilitarunes certes dades de caràcter personal. A més, podrà facilitar-nos dades decaràcter personal de manera voluntària a través dels formularis existents en laweb. 

Amb quines finalitatstractarem les seves dades? 

 Les dades de caràcter personalque pogués facilitar-nos seran utilitzades per XARXA OBERTA per a: 
  • Gestionar la seva peticióremesa a través del formulari de contacte; 
  • Gestionar el seu accés aExtranet i prestar-li els serveis que aquesta ofereix, consistents a posar a ladisposició dels clients de XARXA OBERTA els serveis contractats, així com ladocumentació dels serveis 
 La base jurídica per altractament de les dades és el seu consentiment exprés, que es formalitzaràmitjançant l'acceptació de la Política de Privacitat en el moment de larecollida de les dades. 
 L'informem que la utilització decookies en la pàgina web pot suposar el tractament de les seves dades per afacilitar la navegació i la personalització de la pàgina web, així com per aanalitzar la navegació dels usuaris. Vostè pot oposar-se a això, així comconfigurar el seu navegador per a gestionar les cookies, tal com s'explica enla Política de Cookies. 

 Amb qui compartirem lesseves dades? 

 En cas que sigui necessari, lesdades personals que vostè ens faciliti podran ser comunicats a la/s empresa/sdel Grup Cellnex amb seu en l'Espai Econòmic Europeu que en el seu cascorrespongui (pot consultar la relació en la pàgina web de Cellnex Telecom,S.A.). 
 La comunicació de les seves dadesa la/s esmentada/s empresa/s del Grup Cellnex es durà a terme únicament enaquells casos en els quals sigui estrictament necessari per a poder tramitar igestionar correctament la petició que vostè ens ha remès a través de la nostrapàgina web i/o l'accés a Extranet. 
 Així mateix, les seves dades decaràcter personal podran ser comunicats a a les Forces i Cossos de Seguretat del'Estat i a Jutges i Tribunals, si així fos requerit o fos necessari. 

 Durant quant tempsconservarem les seves dades? 

 Les seves dades personals seranconservades durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la quales van recollir. Quan les seves dades deixin de ser necessàries, o bé quedaràlimitat l'accés als mateixos al compliment d'obligacions estrictament legals odurant els terminis de prescripció que poguessin ser aplicable o bé esdestruiran de manera segura. 
En el cas de les dades tractadesper a l'accés i gestió de l'Extranet, aquestes dades seran conservades durantla vigència de la relació contractual, quedant bloquejades un cop  aquesta finalitzi. 

 Com protegim les sevesdades? 

 XARXA OBERTA està compromesa ambla seguretat de la informació i ha certificat el seu sistema de gestió de laseguretat de la informació conforme a la norma ISO 27001. 


 XARXA OBERTA pot contractartercers determinats serveis que poden suposar l'accés i/o tractament de dadespersonals, però, en tot cas, s'exigeix que els tercers compleixin amb lalegislació vigent i amb les polítiques de seguretat, havent de garantir l'ús dela informació conforme a les instruccions de XARXA OBERTA i havent d'implantarles mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir laconfidencialitat de la informació. 


Quins són els seus dretsen matèria de protecció de dades? 

 Els usuaris podran adreçar-se aXARXA OBERTA, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés,rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i, en el seu cas,de portabilitat respecte de les dades tractades. Així mateix, quan la basejurídica per al tractament sigui el seu consentiment, pot exercir el seu dretd'oposició al tractament de les dades personals en qualsevol moment. 

Per a això, haurà de remetre's alDelegat de Protecció de Dades un escrit identificat amb la referència (Ref.Protecció de Dades) en el qual es concreti la sol·licitud corresponent a lasegüent adreça: XARXA OBERTA, Passeig de la Zona Franca 105, 08038 Barcelona, o per correu electrònic a personaldata@cellnextelecom.com. Així mateix, elsusuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola deProtecció de Dades en cas de considerar que s'ha comès una infracció de lalegislació respecte al tractament de les seves dades personals.