Xarxa Oberta de Catalunya

Sobre Xarxa Oberta

Política de Cookies

Xarxa oberta utilitza cookies propies i de tercers per millorar la seva experiència en navegació, així com realitzar tasques d'analítica. Si continúa navegant entenem que accepta la nostra Política de Cookies

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT


XARXA OBERTA DE CATALUNYA com a empresa dedicada al disseny, instal·lació i manteniment de xarxes de telecomunicacions de fibra òptica, pren el seu compromís amb la qualitat i reconeix la importància d'integrar, com a variable essencial en la seva activitat, el respecte i la protecció del medi ambient en el desenvolupament de les seves activitats. Per aquesta raó, XARXA OBERTA DE CATALUNYA disposa d’ un Sistema de Gestió Integrat, segons l’estàndard de gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001 vigent i segons l’estàndard de Gestió Ambiental basat en la Norma ISO 14001 vigent, en el qual es compromet a reduir el seu impacte ambiental i col·laborar en la protecció de l'entorn, limitat dins del següent abast:

Xarxa Oberta de Catalunya és un operador de telecomunicacions que ofereix els seus serveis des de les oficines centrals situades físicament a l 'Avinguda  Diagonal 177, 3a, CP 08018 Barcelona a la Generalitat de Catalunya i operadors minoristes, en condicions regulades per la CNMC, en format de concessió i sota la supervisió del CTTI, en diferents municipis de Catalunya exceptuant les capitals de província, i d'acord amb els requeriments legals aplicables i els aspectes ambientals associats a l'activitat del negoci. Aquests serveis se suporten en una xarxa de nodes distribuïda per tot Catalunya gestionats per un Sistema de Gestió Integrat (SGI) alineat amb els seus objectius. 

Sintetitzant l'abast del SGI es defineix com:

"Disseny, instal·lació, manteniment i explotació de xarxes de telecomunicacions sobre fibra òptica"

Per la qual cosa la direcció estableix els següents principis :

 • Vetllar per garantir la satisfacció dels nostres clients, incloent-hi totes les parts interessades en els resultats de la companyia, en relació amb les nostres activitats i el seu impacte en la societat.
 • Es compromet a establir objectius i metes, centrats en l'avaluació del rendiment en termes de qualitat, regulades en el sistema de gestió que desenvolupa aquesta política.
 • Assumeix un compromís de compliment amb els requisits legals aplicables i altres requisits que subscrigui l'organització, així com els compromisos amb els clients i l'actualització permanent.
 • Establir la millora contínua com a base per a les seves activitats, per tal de reduir, en la mesura que sigui possible, els impactes ambientals generats.
 • Prevenir la contaminació, reduint, en la mesura que sigui tècnicament i econòmicament viable, residus, abocaments, emissions i el consum generat per les seves activitats, així com d’altres impactes que l'activitat pugui causar sobre el medi ambient.
 • Identificar i tractar aspectes i impactes ambientals, directes i indirectes. Mitigar els directes mitjançant la sensibilització del personal i els indirectes treballant de forma conjunta amb els seus proveïdors i subcontractes, amb l'objectiu d'aconseguir una major eficiència ambiental de la seva activitat.
 • Adscriure’s íntegrament al 'manual de bones pràctiques d'eficiència energètica i ambientals’, desenvolupat a nivell de grup, com a resultat de la sensibilització ambiental.
 • Mantenir una comunicació amb fluïdesa, amb un compromís de diàleg obert i cordial, tant internament, entre els diferents nivells de l'empresa, com amb els seus clients.
 • Avaluar i garantir la competència tècnica del personal, així com assegurar la motivació adequada per participar en la millora contínua dels seus processos, oferint formació i comunicació interna suficient per desenvolupar bones pràctiques ambientals.
 • Assegurar l'estat correcte de les instal·lacions i l'equip adequat, per tal que estiguin en correspondència amb l'activitat, finalitat i objectius de l'empresa.
 • Analitzar de forma continua tots els processos rellevants, establint les millores pertinents en cada cas, segons els resultats i els objectius establerts.

Aquests principis són presos i impulsats per la direcció, qui disposa dels mitjans necessaris i dota als seus empleats dels recursos suficients pel seu compliment, expressant-los i posant-los en coneixement públic a través de la present Política de Qualitat i Medi Ambient.