Xarxa Oberta de Catalunya

Sobre Xarxa Oberta

Política de Cookies

Xarxa oberta utilitza cookies propies i de tercers per millorar la seva experiència en navegació, així com realitzar tasques d'analítica. Si continúa navegant entenem que accepta la nostra Política de Cookies

Política de qualitat i medi ambient


Xarxa Oberta, com empresa dedicada al disseny, instal·lació i manteniment de xarxes de telecomunicacions sobre fibra òptica, assumeix el seu compromís amb la qualitat i reconeix la importància d’integrar com a variable essencial a la seva activitat el respecte i la protecció del medi ambient en el desenvolupament de les seves activitats. És per això que la direcció es compromet a reduir el seu impacte ambiental i col·laborar en la protecció de l’entorn, establint els següents principis: vetllar per garantir la satisfacció dels nostres clients, incloent les parts interessades als resultats de l’empresa, en tot el referent a les nostres activitats i la seva repercussió en la societat. 

  • Establir objectius i metes enfocades a l’avaluació del desenvolupament en matèria de qualitat, així com a la millora continua a les nostres activitats, regulades en el Sistema de Gestió que desenvolupa aquesta política.
  • Compromís de compliment dels requeriments legals aplicables i altres requisits que la organització subscrigui a més dels compromisos adquirits amb els clients, així com l’actualització continua dels mateixos.
  • Establir la millora continua com a base de les nostres activitats, amb el fi de reduir els impactes medi ambientals generats.
  • Prevenir la contaminació mitjançat la reducció dels residus, vessaments, emissions i consums generats per la nostre activitat, en la mesura tècnica i econòmica que sigui viable, així com d’altres impactes que la nostre activitat pugui produir sobre el medi.
  • Treballar de forma conjunta amb els nostres proveïdors amb l’objectiu de millorar les seves actuacions medi ambientals que repercuteixin en una millor eficiència ambiental de la nostre activitat.
  • Manteniment d’una comunicació fluida amb un compromís de diàleg obert y cordial, tant a nivell intern, entre els diferents estaments de l’empresa, com amb els clients.
  • Avaluar i garantir la competència tècnica del personal, així como garantint la motivació adequada d’aquest per la seva participació en la millora continua dels nostres processos, proporcionant la formació i la comunicació interna adequada per desenvolupar pràctiques ambientals.
  • Garantir el correcte estat de las instal·lacions i l’equipament, de tal forma que estiguin en consonància amb l’activitat, l’objectiu i les metes de l’empresa.
  • Garantir un anàlisi de forma continuada de tots els processos rellevants, establint les millores pertinents en cada cas, en funció dels resultats obtinguts i dels objectius establerts.

Aquests principis són assumits per la direcció, qui disposa dels medis necessaris i dota als empleats dels recursos suficients pel seu compliment, plasmant-los i posant-ho en coneixement públic a través de la present Política de Qualitat i Medi Ambient.